Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Tidningsställ och reklamskyltar

Reklamskyltar, affischer och annonser

Vill du sätta upp en reklamskylt, affisch eller annons på offentlig plats ska du ansöka om tillstånd hos polisen. I Visby finns lokala ordningsföreskrifter som styr när tillstånd behövs.

Markiser, flaggor och skyltar

9 § Markiser, antenner, flaggor, skyltar eller annat utskjutande föremål får inte sättas upp så att någon del därav skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller in över en körbana på lägre höjd än 4,5 meter. Antenn, girland, reklamanordning eller liknande får inte spännas över gata eller väg utan tillstånd av polismyndigheten. Utplacering av s.k. vippskyltar, andra reklamanordningar eller försäljningsanordningar får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Affischering

10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, murar, stolpar, träd eller liknande som vetter mot offentlig plats. Ljusprojicering av text eller bild på väg- eller gångbanor, husväggar, murar, staket, stolpar, träd eller liknande som vetter mot offentlig plats får inte ske utan tillstånd av polismyndigheten. Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser eller andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 

Tidningsställ

Om du vill ställa ut tidningsställ på Region Gotlands mark ska du söka tillstånd hos Polisen.